Renia
Posty: 45
Rejestracja: wtorek 05 cze 2012, 11:14

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

poniedziałek 25 lut 2013, 17:36

Nie wiem, czy się nie powtarzam, ale znalazłam takie pismo.

Warszawa, 21 lutego 2013 r.
Grupa posłów
KP SLD
Pani
Ewa KOPACZ
Marszałek Sejmu RP
Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 32 ust. 2 Regulaminu Sejmu, niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o bibliotekach
Do reprezentowania wnioskodawców upoważniamy posła Artura OSTROWSKIEGO Projekt)
Ustawa
z dnia ………. 2013 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o bibliotekach
Art. 1
W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) Art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67.1. W celu realizacji zadań statutowych szkoła publiczna ma obowiązek
zapewnić uczniom:
1)pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
2) bibliotekę szkolną – centrum informacji;
3) świetlicę;
4) gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
5) zespół urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
2. Wymagania określone w ust. 1 pkt 3 - 5 nie muszą być spełnione w szkołach dla
dorosłych.”
2) Po art. 67a dodaje się art. 67b w brzmieniu:
„Art. 67b.1. W celu zapewnienia właściwej realizacji zadań edukacyjnych, w
szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, każda szkoła publiczna
zapewnia uczniom funkcjonowanie biblioteki szkolnej – centrum informacji.
2. Biblioteka szkolna jest czynna dla uczniów w godzinach nauki w szkole. Zasady
funkcjonowania biblioteki szkolnej, jej organizację, zadania oraz zadania nauczyciela
bibliotekarza określa statut szkoły.
3. Po godzinach nauki w szkole oraz podczas ferii letnich i zimowych biblioteka
szkolna może pełnić funkcję biblioteki publicznej w przypadku, gdy działająca na
terenie gminy biblioteka publiczna nie zabezpiecza w pełni potrzeb mieszkańców tej
gminy.
4. W bibliotece szkolnej, o której mowa w ust. 3, dyrektor szkoły zatrudnia
nauczycieli bibliotekarzy lub może zatrudnić osoby, o których mowa w art. 7 ust. 1a i
1b.
5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi w drodze rozporządzenia zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w sytuacji , o której mowa w ust. 3.”
Art. 2
W ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642) w art. 19 po ust. 2 wprowadza się ust. 2a o brzmieniu:
„2a. W przypadku gdy biblioteka publiczna nie zabezpiecza w pełni potrzeb mieszkańców tej gminy funkcje biblioteki publicznej może przejąć biblioteka szkolna, o której mowa w art. 67b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).”
Art. 3
Ustawa wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

tessa
Posty: 7
Rejestracja: sobota 16 lut 2013, 23:03

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

poniedziałek 25 lut 2013, 18:32

Znalazłam nowe, ważne dla nas wpisy na "stop...: pod nr 23491 P.Wanda Chotomska , a pod nr 22317 Hirek Wrona - dziennikarz. Hurra! Zawsze to jakiś kroczek do przodu. Pozdrawiam udręczone koleżanki i kolegów po fachu :D

maria_b
Posty: 197
Rejestracja: poniedziałek 04 cze 2012, 09:01

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

poniedziałek 25 lut 2013, 18:45

artykuł związany z wpisem Reni
SLD ma pomysł na uregulowanie sytuacji bibliotek szkolnych

http://www.bibliotekako.pl/news.aid,211 ... lnych.html

i jeszcze jeden artykuł
Łączenie bibliotek. "Absurd"
http://www.nasze.fm/news,11726

maria_b
Posty: 197
Rejestracja: poniedziałek 04 cze 2012, 09:01

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

poniedziałek 25 lut 2013, 19:37

Styl.pl
Urszulka, Szkolne biblioteki do likwidacji?!
jako że projekt ustawy wydaje mi się szczególnie szkodliwy, pozwoliłam sobie przemyśleć kilka związanych z nim spraw i zamieścić swój komentarz na wspomnianej wyżej stronie internetowej wraz z poparciem dla inicjatorów protestu. Niżej przytaczam go w całości, być może ktoś oprócz mnie dojdzie do podobnych wniosków i także zechce poprzeć protest na stronie http://www.stoplikwidacjibibliotek.pl – zachęcam!
i dalej dużo dobrych słów o potrzebie istnienia bibliotek szkolnych (a nie jakiś hybryd)
http://www.styl.pl/wizytowka-Urszulka/a ... nId,936758

libia11
Posty: 337
Rejestracja: środa 07 lis 2012, 09:13

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

poniedziałek 25 lut 2013, 21:01

Protestuję panie ministrze
Bohaterowie serii książek o Harrym Potterze ze strachem mówili o tym, „Którego Imienia Wymawiać Nie Wolno”, czyli „Sami Wiecie, o Kim”. My mamy ministra, którego „Imię Wstyd Wymawiać bez zażenowania”


To z blogu pani Piekarskiej , Wiki Mizia wpisała się na naszej stronie. Ciekawie napisane ale szczególnie spodobało mi się to wyżej
http://biblioteki-szkolne.blogspot.com
Biblioteki Szkolne Online

bogna3
Posty: 665
Rejestracja: środa 27 sie 2008, 15:03

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

poniedziałek 25 lut 2013, 22:01

W zwiazku z ogłoszeniem o czacie z panią od edukcji zdążyłam juz zadać 2 pytania. Teraz tylko czekam czy odpowie.
Jutro oczywiście trzymamy kciuki za naszą panią Danusię. Miejmy nadzieję, że wieści będą pomyślne.
Już od kilku dni po południu z koputerem prawie sie nie rozstaję (tzw. czuwanie), a jutro bedę oczekiwała (jak zapewne wszyscy) na wieści z Warszawy.

bibliofilka 2
Posty: 44
Rejestracja: piątek 15 lut 2013, 12:55

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 09:18

no cóż , życzę stalowych nerwów w dzisiejszym spotkaniu z maic , ostatnio "w przelocie" na forum , bo same zastępstwa :) ale widzę , że dzieje się dużo dobrego , mimo wszystko...gdzies na forum pojawił sie wpis o "zyczliwości " kolegów z pracy-u mnie też kilku podobnych się znalazło (dziwne uwagi na temat plakatów), ale co tam...
balsam dla duszy po przczytaniu artykułu Urszulki na stronie Styl .pl

libia11
Posty: 337
Rejestracja: środa 07 lis 2012, 09:13

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 12:38

Dzisiaj jestem w domu, dziecko na antybiotyku :| Cały czas informuję ludzi o akcji,dzisiaj cztery osoby wciąż wiele osób nam przychylnych nic nie wie. Rozmawiałam z pediatrą podczas wizyty poprze, bo ma syna który nie roztaje się z komputerem. Trzymam kciuki bo to będzie ciężka rozmowa. Proponuję naszej pani wykleić list poparcia na drzwiach ministerstwa.
http://biblioteki-szkolne.blogspot.com
Biblioteki Szkolne Online

aLeena
Posty: 45
Rejestracja: czwartek 28 cze 2012, 14:43

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 14:13

Jutro oczywiście trzymamy kciuki za naszą panią Danusię
A o jakie spotkanie chodzi? Można dowiedzieć się czegoś więcej?

Chociaż nie wiem, czy cokolwiek to da, bo po dzisiejszej dawce "wiadomości" mam kompletnego doła.
Zmiana zapisu MAiC-u, wypowiedź MEN odnośnie biblioteki w Kocku... tragedia:(

Anna
Posty: 780
Rejestracja: wtorek 26 wrz 2006, 10:28

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 14:18

Historia biblioteki w Kocku to jakiś obłęd. Że samorząd nas olewa to jasne. Ale żeby ministerstwo lekceważyło jawne łamanie własnego prawa oświatowego i tak szło w zaparte? Tak miało gdzieś poziom usług edukacyjnych? To pokazuje do czego tak naprawdę zmierza szkolnictwo publiczne.

beaa
Posty: 163
Rejestracja: wtorek 16 maja 2006, 13:28

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 14:19

2013-02-26 12:29 Warszawa (PAP)
MAC zmieniło zapis dotyczący łączenie bibliotek szkolnych i publicznych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji zmieniło zapis w projekcie założeń ustawy samorządowej dotyczący bibliotek. Zgodnie z nową propozycją, biblioteka publiczna będzie mogła pełnić funkcję biblioteki szkolnej, a biblioteka szkolna - biblioteki publicznej.

W projekcie założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług przez jednostki samorządu terytorialnego - przesłanym w styczniu do konsultacji - znajdował się zapis brzmiący: „Stworzenie możliwości wykonywania zadań biblioteki szkolnej przez bibliotekę publiczną”. Obecnie zastąpiono go nowym.

Brzmi on: „Stworzenie możliwości łączenia funkcji bibliotek szkolnych i publicznych. Biblioteka publiczna będzie mogła wykonywać funkcje biblioteki szkolnej (posiadając filię w danej szkole), biblioteka szkolna będzie mogła pełnić również rolę biblioteki publicznej. Ponadto możliwe będzie na podstawie porozumienia wykonywania wspólnie zadań przez bibliotekę publiczną i szkolną”.

MAC przypomina, że idea zmiany wzięła się stąd, iż samorządy od lat skarżą się, że są skrępowane obecnymi przepisami. "Samorządy uważają, że powinny być rozliczane z jakości usług publicznych, a nie z tego, jak organizują pracę przy ich świadczeniu. Stało się to tym pilniejszym problemem, że prowadząc ambitne inwestycje i poprawiając jakość usług dla obywateli samorządy muszą się dobrze napracować, by spiąć swoje budżety" - napisano.
W komunikacie przypomniano też, że każda gmina ma obowiązek prowadzić bibliotekę publiczną oraz, że każda szkoła musi zapewnić uczniom dostęp do książek, a od 2001 r. obowiązuje formalny zakaz łączenia obu instytucji.

"Chcemy dzięki nowym przepisom ułatwić współpracę między dwoma typami bibliotek. Celem jest to, by książki były dostępne w dotychczasowych miejscach, ale w taki sposób, by było to łatwiejsze dla ludzi. Biblioteka szkolna może bardziej otwierać się dla dorosłych, zdobywać fundusze na rozwój po to, by świadczyć usługi całej społeczności. Zwłaszcza, że choć dzieci nam ubywa, to jednocześnie przybywa ludzi w sile wieku, którzy – choćby po to, by doskonalić umiejętności potrzebne do pracy – potrzebują kontaktu z kulturą, z nowymi technologiami. Potrzebują więc fachowych przewodników po nowym świecie" - napisano.

"MAC rozumie różne funkcje obu typów bibliotek i zdaje sobie sprawę, że obie te funkcje muszą być realizowane z poszanowaniem specyfiki organizacyjnej – ale tak, by forma pracy nie utrudniała mieszkańcom dostępu do kultury i do książek" - podkreślono.

Przypomniano, że oba typy bibliotek działają na podstawie różnych przepisów. W bibliotekach publicznych pracują bibliotekarze-pracownicy instytucji kultury, a w bibliotekach szkolnych – nauczyciele-bibliotekarze objęci Kartą Nauczyciela. Obu grupom inaczej mierzy się czas pracy, inaczej wylicza wynagrodzenia. "Publiczne konsultacje założeń do projektu pokazały, że obie grupy zawodowe inaczej definiują swoje zadania, jasno widzą te różnice i uważają je za ważne" - zaznaczono.

Dotychczasowy zapis w projekcie założeń ustawy o poprawie warunków świadczenia usług dotyczący bibliotek krytykowały m.in. Związek Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Ich zdaniem tworzy on niebezpieczną furtkę do likwidacji bibliotek szkolnych przez samorządy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoim stanowisku przedstawionym w połowie lutego opowiedziało się za modyfikacją zapisu, ale inną niż nowa propozycja MAC. MEN chciało zapisu, zgodnie z którym możliwe jest wykonywanie zadań biblioteki publicznej przez bibliotekę szkolną, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków realizacji przez bibliotekę szkolną jej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a także warunków bezpieczeństwa uczniów.(PAP)
beaa

Anna M.
Posty: 40
Rejestracja: piątek 12 paź 2012, 09:26

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 15:20

Podpisał :P

#25415 Mariusz Szczygieł (reporter, dziennikarz)26.02.2013, 14:01

Podesłałam mu link do protestu (nie chwaląc się)

fiori
Posty: 1025
Rejestracja: wtorek 05 wrz 2006, 18:48
Kontakt: Strona WWW

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 20:00

Dopiero teraz wróciłam ze szkoły i czytam dokładnie wszystkie Wasze wpisy. No, podłamałam się :(
W szkole mam tak wolny internet (bo szybki za drogi...), że nie jestem w stanie ani dodawac komentarzy na Forum, ani normalnie korzystać z poczty.
Tez czekam razem z Wami na sygnał od pani Danusi...
Do pani Szumilasowej napisałam prośbę, aby nas poparła i pozostawiła po sobie przynajmniej jedno dobre wrażenie. Skoro i tak wyleci, to co jej szkodzi?
Opowiadam wszystkim o tym, z czym walczymy, nikt nie chce uwierzyć, ze bez żadnych konsultacji, tak zuchwale, z taką obłudą można wydawać takie decyzje. Znajomy porównał to do sytuacji, gdy ktoś, nie znając jego, ani jego mieszkania, proponuje przestawienie wanny w łazience na druga stronę, bo tak jest dla niego lepiej. Dobry przykład na tłumaczenie na konkretach dla niezorientowanych.
Nie wszyscy rozumieją o co chodzi. Dla wielu ludzi zapewnienie Boniego, ze "w szkołach biblioteki będą", wystarcza, żeby wytykać nam nieznajomość tematu. I tu też konkretny przykład na rozjaśnienie sprawy. Nikt nie nazwie szkolną stołówką firmy cateringowej przywożącej do szkoły odgrzewane obiady w styropianie. A pomieszczenie (stołówka) jako takie w szkole jest.
Czasem nie mam już siły na tłumaczenie. A po dzisiejszej reakcji MAiC entuzjazm mi opadł totalnie. Ech...
Cieszę się, że udaje nam się zainteresować znanych ludzi protestem, ale jak widać Boni i jego ekipa z tym sie nie liczą.

bogna3
Posty: 665
Rejestracja: środa 27 sie 2008, 15:03

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 20:44

Protest podpisało już 26000 i poparcie wciąż rośnie. Tylko co z tego ....

fiori
Posty: 1025
Rejestracja: wtorek 05 wrz 2006, 18:48
Kontakt: Strona WWW

Re: Minister cyfryzacji zwija biblioteki szkolne

wtorek 26 lut 2013, 20:58

A wśród 27 patronów honorowych 20 profesorów.
To nie może przejść bez echa. Myślę :|

Wróć do „Biblioteka w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości