Strona 1 z 1

Komunikat ze spotkania w MEN

: piątek 24 maja 2013, 14:40
autor: madan
Dnia 22 maja 2013 r. delegacja RG TNBSP w składzie: Danuta Brzezińska - prezes, Barbara Michniak – zastępca prezesa, Agnieszka Miśkiewicz - skarbnik oraz redaktor „Biblioteki w Szkole” Juliusz Wasilewski, spotkała się w Warszawie z Podsekretarzami Stanu MEN Joanną Berdzik i Przemysławem Krzyżanowskim. Obecni byli też dyrektorzy Departamentu Kształcenia Ogólnego i Wychowania oraz Departamentu Jakości Edukacji.
Założonym tematem spotkania było określenie form współpracy i wsparcia przez MEN działań podejmowanych przez TNBSP. Przedstawiliśmy aktualny stan prac nad projektem zespołu powołanego przez MAiC. Omówiliśmy propozycje rozwiązań proponowane przez naszych przedstawicieli. Zwróciliśmy uwagę na konieczność analizy bieżącej sytuacji naszych bibliotek i możliwości włączenia ich do programów „Cyfrowa Polska” i „Cyfrowa szkoła”. MEN chętnie zapozna się z wykorzystywanymi przez nas narzędziami badań (m.in. ankietami z oddziału TNBSP w Krakowie). Rozważy też możliwość współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych lub Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.
Ministrowie zaproponowali nam opracowanie materiałów informacyjnych o funkcjach oraz zakresie możliwego oddziaływania bibliotek szkolnych i ich wpływie na podnoszenie jakości kształcenia, które pracownicy MEN będą mogli wykorzystać w szkoleniach i w rozmowach z dyrektorami, samorządowcami i innymi zainteresowanymi osobami.
Druga część spotkania poświęcona była przedstawieniu zebranych przez nas informacji o aktualnej sytuacji w zatrudnianiu, stopniu dostępności bibliotek szkolnych oraz braku określonych standardów dla naszego zawodu. Niestety, MEN nie zamierza ingerować w kompetencje należące do organów prowadzących szkoły. Może jedynie zająć się wskazanymi przez nas sytuacjami nieprzestrzegania prawa oświatowego.
Minister Joanna Berdzik powiedziała, że z podziwem obserwowała nasz protest, jej zdaniem prowadzony był na wysokim poziomie. Na nasze pytanie: dlaczego resort edukacji nie wypowiadał się i nie bronił interesów bibliotek szkolnych, odpowiedziano, że potrzeba ich istnienia jest tak oczywista jak potrzeba powietrza, którym się oddycha. O tym się nie dyskutuje, to powinno być i dlatego nie zabierano głosu w tych dyskusjach!
Współpraca została zainicjowana!

Re: Komunikat ze spotkania w MEN

: sobota 28 wrz 2013, 11:07
autor: nanage
Druga część spotkania poświęcona była przedstawieniu zebranych przez nas informacji o aktualnej sytuacji w zatrudnianiu, stopniu dostępności bibliotek szkolnych oraz braku określonych standardów dla naszego zawodu. Niestety, MEN nie zamierza ingerować w kompetencje należące do organów prowadzących szkoły. Może jedynie zająć się wskazanymi przez nas sytuacjami nieprzestrzegania prawa oświatowego.

Re: Komunikat ze spotkania w MEN

: niedziela 29 wrz 2013, 22:50
autor: bomila
Tak, jak zajmują się do tej pory? Wypowiadając się, że ograniczenie pracy biblioteki szkolnej do 5 godzin w tygodniu nie jest sprzeczne z prawem?