Juliusz Wasilewski
Posty: 711
Rejestracja: niedziela 09 kwie 2006, 16:06
Kontakt: Strona WWW

Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 25 paź 2013, 11:51

Pokażmy kolejny raz, że jako środowisko potrafimy zadbać o swoje sprawy!
Weź udział w konsultacjach! Przekaż tę informację dalej!Jeszcze przez kilka dni będą trwały konsultacje społeczne Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jest szansa, by także biblioteki szkolne mogły być beneficjentem tego programu, szczególnie w Osi priorytetowej III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa,
Pod koniec sierpnia odbyło się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji spotkanie przedstawicieli bibliotek szkolnych i publicznych z Ministrem Administracji i Cyfryzacji Michałem (https://mac.gov.pl/dzialania/po-pc-i-si ... obywateli/ ) Bonim. Jego efektem jest m.in. powstanie deklaracji wskazującej na znaczenie i możliwości bibliotek w podnoszeniu umiejętności cyfrowych obywateli. (tekst deklaracji: http://finanse.wp.pl/kat,1033743,title, ... omosc.html)
W deklaracji napisano m.in.: „W trudnym procesie dochodzenia do optymalnych modeli podnoszenia umiejętności cyfrowych i instytucjonalnych narzędzi ich wdrażania, jest miejsce dla bibliotek publicznych i szkolnych. Jest ich łącznie ponad 20.000. Biblioteki publiczne, powiązane w trójstopniową sieć, są mocno zakorzenione w przestrzeni społecznej kraju, apolityczne i silnie powiązane ze środowiskiem lokalnym. Są wszędzie: w gminach, sołectwach, w małych miasteczkach, na osiedlach i w dzielnicach miast. Jako jedyne oferujące bezpłatne usługi, w pełni demokratyczne instytucje mające bliskie relacje z mieszkańcami cieszą się bardzo wysokim poziomem zaufania społecznego, co pozwala im pełnić rolę miejsca sprzyjającego edukacji formalnej i nieformalnej, kontaktom międzyludzkim i tworzeniu kapitału społecznego. Z kolei biblioteki szkolne, obejmujące swoim wpływem wszystkich młodych obywateli, mogą zapewnić im solidne podstawy kompetencji cyfrowych i informacyjnych. Mogą też otwierać się na potrzeby okolicznych mieszkańców, udostępniając im miejsce, technologię i kompetentnego przewodnika w osobie bibliotekarza szkolnego”.

Tymczasem opublikowane właśnie do konsultacji społecznych dokumenty Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa nie uwzględniają znaczenia i możliwości bibliotek i nie biorą ich pod uwagę jako beneficjentów Programu.

Dlatego bardzo ważne jest włączenie się przedstawicieli naszego środowiska do konsultacji. Uwagi dotyczące Programu można zgłaszać w terminie do 6 listopada 2013 r. za pomocą formularza zgłaszania uwag lub przesyłając je na adres pocztowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (z dopiskiem „Uwagi do projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”).

Link do informacji o konsultacjach: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2 ... cjach.aspx

Pokażmy kolejny raz, że jako środowisko potrafimy zadbać o swoje sprawy!
Weź udział w konsultacjach! Przekaż tę informację dalej!


Największe możliwości wykorzystania potencjału bibliotek szkolnych są w tzw. Osi priorytetowej III. Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa, która w projekcie programu Cyfrowa Polska (http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2 ... _21013.pdf) jest na s. 31-38., a szczególnie Cel szczegółowy 5, omówiony na str. 32-35

bomila
Posty: 431
Rejestracja: wtorek 07 paź 2008, 12:03

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 25 paź 2013, 14:04

Mam nadzieję, że władze TNBSP wezmą temat na tapetę. Ale można się też indywidualnie wypowiedzieć chyba? Każdy głos się liczy, więc... Do dzieła!

Juliusz Wasilewski
Posty: 711
Rejestracja: niedziela 09 kwie 2006, 16:06
Kontakt: Strona WWW

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 25 paź 2013, 14:41

Warto zwrócić uwagę, że program Cyfrowa Polska dotyczy dokładnie tego, co w nim napisano (czyli nie dotyczy edukacji, rozwoju bibliotek szkolnych, miejsca biblioteki w szkole itp.). Program Cyfrowa Polska nie będzie zawierał programu rozwoju bibliotek szkolnych , więc w ewentualnych uwagach należy się skupiać nie na roli bibliotek szkolnych w edukacji i w procesie dydaktyczno-wychowawczym, lecz na wykorzystaniu ich potencjału dla aktywizacji cyfrowej społeczeństwa.

bomila
Posty: 431
Rejestracja: wtorek 07 paź 2008, 12:03

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 25 paź 2013, 16:17

Wszak uczniowie i rodzice, nauczyciele i obsługa, to jak najbardziej część społeczeństwa! I to całkiem spora :D

Augustowianka
Posty: 234
Rejestracja: piątek 15 lut 2013, 14:19

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 25 paź 2013, 16:38

Wysłałam formularz z uwagami, teraz powiadamiam o sprawie koleżanki i kolegów z miasta i powiatu. Jak to dobrze, że trzyma Pan rękę na pulsie, Panie Juliuszu!

sobi
Posty: 36
Rejestracja: niedziela 03 mar 2013, 16:21

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 25 paź 2013, 18:37

Ja również melduję wykonanie zadania :D

madan
Posty: 157
Rejestracja: poniedziałek 26 mar 2007, 14:06

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

sobota 26 paź 2013, 01:03

bomila pisze:Mam nadzieję, że władze TNBSP wezmą temat na tapetę. Ale można się też indywidualnie wypowiedzieć chyba? Każdy głos się liczy, więc... Do dzieła!
Zapewniam, że gdyby władze TNBSP choć na trochę zdjęły ten temat z tapety, to dziś moglibyśmy porozmawiać o ... pogodzie :? Staramy się być w sercu zdarzeń, bo nieobecni nie mają racji.
Miło jest wiedzieć, że Koleżanki indywidualnie też angażują się w konsultacje, że działamy razem z Wami, a nie tylko za milczącą resztę

Maja
Posty: 103
Rejestracja: wtorek 24 paź 2006, 23:09

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

sobota 26 paź 2013, 12:55

udział wzięłam:-) i ciekawa jestem, co może z tego wyniknąć?

A słyszałyście o tych mylyonach, które min. Zdrojewski przerzuca na dofinansowanie bibliotek publicznych? Na zakup nowości, bo 60% Polaków nie miało w ostatnim roku książki w ręku? Już nie wiem, co wspierać;-)

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/nar ... 0-4212.php

Zuzza
Posty: 583
Rejestracja: czwartek 05 cze 2008, 14:15

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

sobota 26 paź 2013, 21:19

Help! Hilfe! Pomoszczy!
:arrow: Ja e-głupia jestem - nie wiem co wykliknąć :mrgreen: w tym miejscu, gdzie wybieramy część dokumentu mamy wybrać: Oś III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czy jednak Inne a może coś zupełnie innego?
oraz
mam się wpisać jako jednostka fizyczna więc chyba bez podawania instytucji - czyli szkoły?

:arrow: e-oszołomiona jestem bo kawa o 20:50 na zdrowie nie wychodzi, zwłaszcza na mózgownicę szkodzi :?

Juliusz Wasilewski
Posty: 711
Rejestracja: niedziela 09 kwie 2006, 16:06
Kontakt: Strona WWW

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

niedziela 27 paź 2013, 11:59

Zuzza pisze:w tym miejscu, gdzie wybieramy część dokumentu mamy wybrać: Oś III Cyfrowa aktywizacja społeczeństwa czy jednak Inne a może coś zupełnie innego?
Należy wybrać ten fragment, do którego odnosi się uwaga. Uwagi powinny być konkretne, najlepiej w formie propozycji zapisu. W uzasadnieniu można napisać więcej. Ale warto zwrócić uwagę, że piszemy uwagi do konkretnego programu, uzasadniamy słuszność swojej uwagi, a nie ogólnie o bolączkach i potrzebach bibliotek szkolnych,
Zuzza pisze: mam się wpisać jako jednostka fizyczna więc chyba bez podawania instytucji - czyli szkoły?
Jeśli w imieniu szkoły, to raczej po uzgodnieniu tego z dyrektorem,

madan
Posty: 157
Rejestracja: poniedziałek 26 mar 2007, 14:06

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

wtorek 29 paź 2013, 13:55

Koleżanki i Koledzy,
jeszcze raz proszę o mobilizację i wyrażenie swojej opinii w konsultacjach na temat Polski Cyfrowej. Zauważyłam, że MAiC prowadzi równolegle konsultacje na swojej stronie w portalu "Mam zdanie".
https://mamzdanie.org.pl/web/guest;jses ... 1AA7AA5B87
Wydaje mi się konieczne, nawet powtórzenie swoich uwag, również, a raczej przede wszystkim w tym miejscu. Część z nas pamięta ten adres z przełomu stycznia i lutego. Wtedy nasza mobilizacja okazała się skuteczna. Ufam, że i teraz tak będzie. Do 6 listopada pozostało tylko 8 dni.
Załączam notke, którą zamieściłam w imieniu TNBSP.
W odniesieniu do III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa należy podkreślić rolę, jaką mogą odegrać biblioteki szkolne z kompetentnymi przewodnikami w osobach nauczycieli bibliotekarzy. Większość działań zaplanowanych w 5 celu szczegółowym: E-integracja i e-aktywizacja na rzecz zwiększenia aktywności oraz jakości korzystania z Internetu, może bazować na potencjale edukacyjnym bibliotek szkolnych.
Inicjatywy przeciwdziałające wykluczeniu cyfrowemu dorosłych są niezbędne i pożądane. Jednak z zasady są one propozycją, zaproszeniem, zachętą. Trafią więc tylko do zainteresowanych lub zmuszonych przez okoliczności do korzystania z Internetu i nowych technologii. Gotowość do gaszenia pożarów nie zwalnia państwa od obowiązku edukacji ppoż. Dlatego też nie można ignorować faktu, że do szkoły trafia każdy młody obywatel; każdy więc może otrzymać solidne podstawy kompetencji cyfrowych.
Takie pojmowanie roli bibliotek szkolnych na wszystkich etapach edukacyjnych nie tylko wyrówna szanse naszych uczniów, ale też pozwoli absolwentom utrwalać i doskonalić umiejętności cyfrowe w dorosłym życiu. Zdecydowanie zwiększy odsetek Polaków aktywnie i twórczo stosujących technologie informacyjne do rozwiązywania problemów osobistych, zawodowych i satysfakcjonującego funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.
Uważam, że Program Operacyjny Cyfrowa Polska powinien być kierowany do ogółu społeczeństwa. Tylko działania równoległe gwarantują obniżenie poziomu wykluczenia informacyjnego przyszłych pokoleń. Wykorzystanie kompetencji nauczycieli bibliotekarzy i wzmocnienie roli bibliotek szkolnych na niwie cyfryzacji obywateli jest inwestycją, która zaowocuje nie tylko wczesnym „oswojeniem” uczniów z komputerem i Internetem. Najważniejszą korzyścią będzie przygotowanie ich do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjnych w późniejszym życiu codziennym.

Juliusz Wasilewski
Posty: 711
Rejestracja: niedziela 09 kwie 2006, 16:06
Kontakt: Strona WWW

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

wtorek 29 paź 2013, 14:08

Oczywiście to tylko przyklad konkretnego wpisu. Każdy może (i powinien) mieć napisane przez siebie uwagi

Augustowianka
Posty: 234
Rejestracja: piątek 15 lut 2013, 14:19

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

czwartek 31 paź 2013, 10:37

Dopisałam swoje uwagi do "Mam zdanie" i powiadomiłam koleżanki i kolegów bibliotekarzy z innych szkół (nie liczę na wielki odzew). Ponieważ jestem w ponurym nastroju, to dodam, że smutna jest ta niewielka liczba wpisów i marazm naszego środowiska. Dobrze, że jest nasze forum, bo tu można odzyskać wiarę w ludzi.

Malkontent
Posty: 557
Rejestracja: czwartek 25 maja 2006, 23:00

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 01 lis 2013, 10:18

Ale czemu się Augustowianko dziwić?U mnie w gminie jedynynym "prawdziwym" bibliotekarzem z powołania jestem ja.Reszta to dydaktycy , zatrudnieni na parę godzin.Im to powiem kolokwialnie "zwisa".Ilu z nas idealistów , zostało w szkołach?

Zuzza
Posty: 583
Rejestracja: czwartek 05 cze 2008, 14:15

Re: Weź udział w konsultacjach! Dla swojego dobra

piątek 01 lis 2013, 12:23

Malkontent pisze:Ale czemu się Augustowianko dziwić?U mnie w gminie jedynym "prawdziwym" bibliotekarzem z powołania jestem ja.Reszta to dydaktycy , zatrudnieni na parę godzin.Im to powiem kolokwialnie "zwisa". Ilu z nas idealistów , zostało w szkołach?
Problemem jest to, że większości nauczycieli "zwisa" praca, ponieważ mnóstwo osób z tej "branży" jest w szkole, bo im się nic innego nie "trafiło". Marudzą, plotkują,nudzą się. Nienawidzą uczniów, swojej roboty, swojego życia i samych siebie. I ciągle są przemęczeni, choć nawet klasówkę robią tylko dwa razy w semestrze, a o sprawdzaniu zeszytów nie pamiętają od lat. Prawdziwy pasjonat "dydaktyk" to perła - rzadkość, skarb, gatunek zagrożony wymarciem, zwykle w szkole jest ich 2-3, czasem nawet nie tylu. Często ci najlepsi są deptani i tłamszeni, by nie była widoczna różnica między nimi i tą "szarą masą". I donoszą na siebie nawzajem, by to im trafiła się "lepsza klasa', "lepsza" sala, czy wyższy motywacyjny.
A uczniowie najwięcej kontaktu mają z tą "masą" i dlatego lekceważą szkołę, a w internecie i mediach nauczyciel to "darmozjad i leń żądający mnóstwa kasy za 3 h zegarowe".
Szkoda nerwów na myślenie o innych. Jeśli każde z nas tu obecnych zrobi to, co w jego mocy w każdej ważnej sprawie, i tak na skalę kraju będzie nas wielu. Poza tym na "Mam zdanie", można wpisywać się też osobom, które nie są bibliotekarzami ale na sercu leży im dobro dzieci i szkoły. Poszukajmy takich.
Najgorsze jest to, że jakiś cwaniak wyznaczył czas konsultacji na okres długiego weekendu. To tak jak na początku roku konsultacje w sprawie bibliotek szkolnych przypadły na ferie. Ktoś "tam" "bardzo kocha szkoły".

Wróć do „Biblioteka w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości