Strona 1 z 1

Spotkanie w MEN 2014

: piątek 16 maja 2014, 09:18
autor: madan
15.05.2014 r. przedstawiciele TNBSP spotkali się z panią minister Joanną Kluzik-Rostkowką i wiceminister Joanną Berdzik i innymi przedstawicielami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Tematem spotkania były problemy środowiska bibliotekarzy szkolnych, a przede wszystkim pominięcie bibliotek szkolnych w Narodowym Projekcie Rozwoju Czytelnictwa. W imieniu nauczycieli bibliotekarzy mówiła prezes Towarzystwa kol. Danuta Brzezińska, zwracając uwagę na temat braku spójnej koncepcji pracy bibliotek szkolnych i procedur ich jakościowego rozwoju oraz braku standardów określających najważniejsze obszary działalności bibliotecznej. Poruszano problem różnorodności ustaw i rozporządzeń dotyczących bibliotek szkolnych, które należałoby ujednolicić. Mówiono także o statusie nauczyciela-bibliotekarza i czynnikach destabilizujących jego pracę.
Pani minister po wysłuchaniu przedstawionych argumentów ustosunkowała się do nich obiecując uporządkowanie aktów prawnych dotyczących bibliotek szkolnych ( m. in. skontrum) oraz zapowiedziała wspólne spotkanie z nauczycielami-bibliotekarzami w sprawie darmowych podręczników dla klas I szkoły podstawowej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele bibliotek pedagogicznych, którzy także borykaja się w swojej pracy z podobnymi problemami.

Później napiszę więcej, również załączę opracowanie ankiety, które wczoraj przekazałyśmy ministrom. Dziś dalej przebywam na froncie - BN - współpraca ze szkołami.
Tymczasem popatrzcie na dzisiejszy artykuł http://www.serwisrb.pl/strefa-dla-oswia ... rum-296493
Ręce opadają, ale MEN też zauważył bezsens takiego rozwiązania. Zobaczymy