Strona 5 z 6

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: poniedziałek 04 lut 2019, 09:29
autor: latte
Dowiedziałam się właśnie, że nowe przepisy mogę sobie w buty wsadzić: "Jeśli jednostka w polityce rachunkowości nie opisze techniki przeprowadzania skontrum materiałów bibliotecznych i sposobu jego przeprowadzania, to będzie musiała stosować przepisy dotyczące spisu z natury, które jednak w przypadku materiałów bibliotecznych są trudne do praktycznego zastosowania".
Od wielu lat w mojej szkole było robione skontrum i było dobrze, ja robiłam je w grudniu i 2 tygodnie ciężkiej pracy mogę wyrzucić do kosza, bo ma być spis z natury :(

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: poniedziałek 04 lut 2019, 14:54
autor: Aqa
Żadna jednostka rachunkowości nie może stać ponad prawem, a prawo jasno określają przepisy MEN, opublikowane.
Radzę pomyśleć, co chcesz: zrezygnować, obawiając się awanturnictwa księgowości- bezzasadnego, czy podjąć walkę. W drugim przypadku, jak juz wiele razy pisaliśmy- telefon do MEN z informacją, że szkoła nie stosuje się do przepisów o skontrum na podstawie przepisów MKI DzN, kontakt z TNBSP.

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: poniedziałek 04 lut 2019, 15:04
autor: Maria
To niech jednostka czyli szkoła opisze, że skontrum to własnie jest spis z natury tylko... dokładniejszym. W bibliotekach nie chodzi o to ile książek zginęło i na jaką wartość, tylko jeszcze dokładniej jakie wg tytułu, autora i indywidualnego nr inwentarzowego. W klasycznym spisie z natury podaje się ogólnie ilości wg wybranych parametrów. Kiedy to niektórzy księgowi zrozumieją....

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: wtorek 05 lut 2019, 10:02
autor: latte
Aqa pisze:Żadna jednostka rachunkowości nie może stać ponad prawem, a prawo jasno określają przepisy MEN, opublikowane.
Radzę pomyśleć, co chcesz: zrezygnować, obawiając się awanturnictwa księgowości- bezzasadnego, czy podjąć walkę. W drugim przypadku, jak juz wiele razy pisaliśmy- telefon do MEN z informacją, że szkoła nie stosuje się do przepisów o skontrum na podstawie przepisów MKI DzN, kontakt z TNBSP.
Cała akcja wyszła po kontroli w 2 szkołach z naszej gminy. Przedstawiłam wszystkie możliwe argumenty, zobaczymy po feriach. Na punkt z ustawy prawo oświatowe, w którym jest napisane, że inwentaryzacje przeprowadza się "z uwzględnieniem " przepisów ustawy o bibliotekach dowiedziałam się, że "z uwzględnieniem nie oznacza na podstawie". :evil:

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: wtorek 05 lut 2019, 19:05
autor: Aqa
Sprawdź pr.

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: czwartek 21 mar 2019, 19:07
autor: tutiki
W sprawie inwentaryzacji w bibliotece szkolnej - niekończącą się historia. Poniżej przedstawiam fragment korespondencji z jednostką organizacyjną dotyczący skontrum w bibliotece szkolnej. Obrazuje ono sposób dedukcji organu nadrzędnego i przypomina przysłowiowe „kopanie się z koniem”.

„ Poważną nieprawidłowością w przedstawionych dokumentach była również błędna interpretacja dotycząca szkolnych bibliotek. Skontrum to szczególny sposób inwentaryzacji stosowany w przypadku materiałów bibliotecznych. Mówi o nim Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Nie dotyczy ono jednak bibliotek szkolnych, co oznacza, że muszą one być inwentaryzowane inaczej. Powyższe rozporządzenie nie może stanowić podstawy prawnej do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji w bibliotekach szkolnych, ponieważ w jego par. 1 znajduje się zapis, że określa ono sposób ewidencji materiałów bibliotecznych wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej. Do sieci - zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o bibliotekach - przynależą wyłącznie biblioteki publiczne, do których ustawa nie zalicza bibliotek szkolnych. Rozstrzyga to art. 18 ust. 2 ustawy mówiący, iż „bibliotekami publicznymi są, zorganizowane w formie instytucji kultury, Biblioteka Narodowa oraz biblioteki jednostek samorządu terytorialnego”. Wobec powyższego do inwentaryzacji materiałów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych (dla celów bilansowych) należy stosować art.26 ustawy o rachunkowości regulujący inwentaryzację środków trwałych, gdyż zbiory biblioteczne mają cechy środków trwałych - są to zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym nić rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Ponieważ znajdują się na terenie strzeżonym , muszą być inwentaryzowane - na podstawie art. 26 ust. 3 pkt 3 przywołanej ustawy - drogą spisu z natury raz w ciągu 4 lat. Jak wskazują przedstawione przez jednostkę materiały, w wielu szkołach przeprowadza się inwentaryzację zbiorów bibliotecznych na podstawie powołanego rozporządzenia w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych, a nie ustawy o rachunkowości. Powoduje to w pierwszej kolejności niedotrzymanie terminu i częstotliwości spisu z natury przewidzianego ustawą, ponieważ inną częstotliwość spisu zapisano w rozporządzeniu, a inna w ustawie. Rodzi to nieprzyjemne skutki dla dyrektora szkoły, gdyż według art. 18 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.”

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: czwartek 21 mar 2019, 19:21
autor: tutiki
Akty prawne dotyczące inwentaryzacji w bibliotekach szkolnych:

1)Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. nr 152, poz.1223 z późn. zm.),
2)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w s prawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (Dz. U. nr 128, poz. 861 z późn. zm.),
3)Kodeks Pracy w szczególności w zakresie odpowiedzialności pracownika za powierzone mienie.
4)Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (w szczególności art. 98 pkt 23; 103; 104 pkt 5) Dz. U. 2017 poz. 59.
5)Ustawa o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. Dz. U z 2018 r. poz 574 (w szczególności art. 27 ust. 6)
6)Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych Dz. U. 2008 nr 205 poz. 1283 (w szczególności par. 29 do par. 36)

I jak pogodzić obowiązujące przepisy, które niestety nie są zintegrowane?

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: piątek 22 mar 2019, 10:28
autor: Anna
Najpierw piszą," Skontrum to szczególny sposób inwentaryzacji stosowany w przypadku materiałów bibliotecznych" a potem, ze brak przynależności do sieci bibliotek zwalnia nas z reguł dotyczących bibliotek. To jesteśmy czym - magazynem skoro nie biblioteką?. Bo my nie mamy materiałów bibliotecznych? Kafka się kłania. Urzędnicza głupota poraża. Przez lata nie można spowodować małej zmiany w tych ich ustawach. Zapisu, że skontrum jest dopuszczalną formą inwentaryzacji.

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: piątek 22 mar 2019, 13:12
autor: halinah
Przepisy, które nas obowiązują, są jak najbardziej zintegrowane:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59)
Art. 104. Organizacja biblioteki uwzględnia w szczególności zadania w zakresie:
5) przeprowadzania inwentaryzacji księgozbioru biblioteki szkolnej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 i 908 oraz z 2013 r. poz. 829).

A te przepisy z ust. 5) to:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
z dnia 29 października 2008 r.w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych
Dz. U. Nr 205, poz. 1283. Ogłoszono dnia 20 listopada 2008 r. obowiązuje od dnia 5 grudnia 2008
patrz § 31 pkt 1 i 2

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: piątek 22 mar 2019, 15:59
autor: tutiki
Zapis w Ustawie Prawo Oświatowe dla nas, bibliotekarzy szkolnych jest jasny i wiążący, jednak dla jednostek budżetowych nadrzędna jest Ustawa o rachunkowości, a inwentaryzacja musi być, według nich, zgodna z nią i w tej interpretacji cały nasz problem.

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: piątek 22 mar 2019, 21:11
autor: Aqa
Nie ma mowy o dowolnej interpretacji przez podrzędne jednostki, dla nas nadrzędną jest MEN. Jeżeli ci zależy na skontrum, które tez jest spisem z natury, ZA POMOCĄ PROGRAMU KOMPUTEROWEGO LUB ARKUSZY, zadzwoń do MEN z informacją i pytaniem, jak sobie poradzić. MEN jasno powiedział, że nie ma mowy o drukach ścisłego zarachowania i MEN jest dumny ze swojego załatwienia kwestii skontrum /trzeba przyznać, że to akurat im się udało/

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: piątek 22 mar 2019, 21:43
autor: EMT
Nasza dyrekcja wszystko przyjmie, tylko żeby OP nie zgłaszał zastrzeżeń. A nie zgłasza. Więcej - stawia nas za wzór i przysyła innych na szkolenia.
Od lat robię (już nie pamiętam, który raz) skontrum - w MOL-u. I jakoś nikomu to nie przeszkadza. Ale - żeby nie było tak słodko - co cztery lata :D . Czyli coś się jednak z tego spisu z natury "przylepiło".
Mądrzy ludzie w tym naszym OP są, czy jeszcze się nie dowiedzieli, że można innym życie utrudniać?

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: środa 27 mar 2019, 15:38
autor: Marianna8
Dziewczyny ja jestem przeczołgiwana przez papierologie poskontrową od stycznia. Do teraz, a końca nie widać. OP robi co mu sie zywnie podoba. Najpierw chciał dowód z inwentaryzacji w programie MOl - mam starą wersję programu, więc nie ma tam takiej opcji, zatem wydrukowałam wszystkie księgi inwentarzowe i dostarczyłam do OP (a mam ponad 24 000 pozycji). Potem kazano mi zmienić datę inwentaryzacji, co jak dobrze wiemy, pociaga za sobą zmiany we wszystkich dokumentach. Obecnie jestem na etapie poprawiania wszystkich przepisów jakie mamy w placówce dotyczących inwentaryzacji - od 2010 roku - instrukcji przeprowadzania skontrum, załączników, wzoru protokołu, zarządzenia dyrektora o przeprowadzonym skontrum....
Tak więc moi drodzy niektórym ciężko jest mysleć.

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: środa 27 mar 2019, 22:30
autor: Maria
Zastanawiam się co OP ma do inwentaryzacji wewnątrzszkolnej? Nie mają innych ważniejszych problemów. Dyrektor i księgowy w szkole odpowiadają za finanse i oni zarządzają kontrolę zbiorów i innych środków trwałych w szkole. OP, aby sprawdzić jak się mają finanse szkoły, w tym czy prowadzony jest właściwy nadzór (inwentaryzacja), księgowanie (zgodność wydawanych i księgowanych środków z odpowiednimi paragrafami, najczęściej raz w roku czasami raz na 2 lata przysyła rewidenta, który sprawdza papierologię.

Re: Skontrum. Opublikowane przepisy

: czwartek 28 mar 2019, 10:42
autor: Marianna8
Maria pisze:Zastanawiam się co OP ma do inwentaryzacji wewnątrzszkolnej? Nie mają innych ważniejszych problemów. Dyrektor i księgowy w szkole odpowiadają za finanse i oni zarządzają kontrolę zbiorów i innych środków trwałych w szkole. OP, aby sprawdzić jak się mają finanse szkoły, w tym czy prowadzony jest właściwy nadzór (inwentaryzacja), księgowanie (zgodność wydawanych i księgowanych środków z odpowiednimi paragrafami, najczęściej raz w roku czasami raz na 2 lata przysyła rewidenta, który sprawdza papierologię.
Moja szkoła ma księgową właśnie w OP. Także działają w jednym froncie.