Strona 1 z 1

Kwalifikacje pedagogiczne

: środa 17 maja 2017, 09:30
autor: Iskra
Czy Ktoś musiał starać się o dokument potwierdzający jego kwalifikacje pedagogiczne?
Po kontroli dokumentów (bo nie biblioteki) pani z wydziały oświaty zarzuciła mi, że pomimo iż jestem nauczycielem mianowanym (mogli się w Kuratorium pomylić wg. kontrolującej), posiadam dyplom ukończenia Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie Bibliotekarstwo o specjalności pedagogicznej, licencjat Pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej i magisterka Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji i mam kwalifikacji bibliotecznych. POMOCY!!!
Co z tym fantem zrobić?

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: środa 17 maja 2017, 10:14
autor: xandre
Iskra pisze:Studium Bibliotekarskiego w Jarocinie Bibliotekarstwo o specjalności pedagogicznej, licencjat Pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej
A te panie czytać ze zrozumieniem potrafią? No i mają tupet, żeby podważać Twoje mianowanie. Co niby masz im przedłożyć? Może indeks pokaż, że zdawałaś egzaminy z pedagogiki. :twisted:

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: środa 17 maja 2017, 10:29
autor: arielka
U mnie kilkoro nauczycieli wysyłało do swoich uczelni jakiś druk, aby mieć potwierdzenie kwalifikacji pedagogicznych. Nie wgłębiałam się w temat, bo u mnie było wszystko ok. Ale wiem, że akcja była.

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: środa 17 maja 2017, 10:44
autor: MałaMI
Miałam podobną jazdę, ale szczęśliwie w początkach mojej pracy.Kończyłam WSP... i potrzebne było zaświadczenie z uczelni o liczbie godzin przedmiotów pedagogicznych i odbytych praktykach.Zaświadczenie mam w dokumentach.....w tym samym czasie do koleżanki po uniwerku nikt się nie czepiał bo miała kurs pedagogiczny.Po przeliczeniu godzin - połowę tego co ja na studiach...
Radzę się zwrócić z pismem do uczelni - dla świętego spokoju.

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: środa 17 maja 2017, 10:47
autor: halinah
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (tekst jednolity – Dz. U. 2015 poz. 1264)
§1 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
3)przygotowaniu pedagogicznym − należy przez to rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną − w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin(…); o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego;
§ 6. 1. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła:
a) studia pierwszego stopnia w zakresie bibliotekoznawstwa lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo lub
b) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa, lub
c) pomaturalne studium bibliotekarskie.
2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.
§ 25. W przypadku nauczycieli zatrudnionych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i uzupełniających przygotowanie pedagogiczne oraz nauczycieli, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. − Karta Nauczyciela, za odbycie praktyki pedagogicznej uznaje się pracę w szkole lub placówce, pod warunkiem uzyskania jej pozytywnej oceny.
§ 26. Określony w § 1 pkt 3 wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 października 1991 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia (Dz. U. Nr 98, poz. 433, z późn. zm.), uzyskały przygotowanie pedagogiczne w formach i wymiarze zgodnym z obowiązującymi wówczas przepisami.
§ 27. Nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia na podstawie mianowania, którzy spełniali wymagania kwalifikacyjne na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.

Nie wiem, od kiedy jesteś zatrudniona, ale przeczytaj, szczególnie paragraf 27. Pani kontrolująca powinna znać te przepisy - nie zmieniły się od co najmniej 2009 r. Chyba też nie do niej należy ustalanie, czy Kuratorium Oświaty wydało poprawny merytorycznie akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Jak ma wątpliwości - niech zgłosi je, gdzie trzeba.

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: środa 17 maja 2017, 15:55
autor: Iskra
W ubiegłym roku stuknęło mi 20 lat pracy :)

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: czwartek 18 maja 2017, 07:45
autor: KaWa
Mi po 28 latach pracy powiedziała p. wizytator, że nie mam kwalifikacji do pracy w bibliotece szkolnej. Na szczęście miałam w dokumentach zaświadczenie z ówczesnej Akademii Bydgoskiej, że posiadam przygotowanie pedagogiczne. To załatwiło sprawę. Ale przez moment poczułam się strasznie.

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: czwartek 18 maja 2017, 08:47
autor: Iskra
Dziękuję wszystkim!!!
Na razie jestem w kropce, skontaktuję się jeszcze z metodyczką.

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: czwartek 17 sty 2019, 09:25
autor: Martha
MIałam podobną sytuację. Pojechałam na uczelnię ( w moim przypadku UMCS w Lublinie) i w dziekanacie wydano mi od ręki zaświadczenie, że w toku studiów uzyskałam przygotowanie pedagogiczne, co rozwiązało sprawę. Może spróbuja Pani w ten sposób?

Re: Kwalifikacje pedagogiczne

: piątek 18 sty 2019, 19:34
autor: alin
Ja miałam podobnie przed dyplomowaniem.
Niestety czekała mnie nagła akcja na uczelni. Na szczęści enie byłam pierwsza taka i wiedzieli o co chodzi. Wydali oświadczenie ale w ostatniej chwili zdążyłam bo dziekan jechała już na wakacje:)
Ja miałam wcześniej dokument o przygotowaniu pedagogicznym ale nie było na nim ilości godzin. Bo wcześniejsze przepisy na to nie zwracały uwagi.
No ale panie z Kuratorium wiedzą lepiej....

pozdrawiam