Strona 1 z 1

Awans zawodowy

: piątek 16 mar 2018, 13:12
autor: Kurana
Witajcie, mam pytanie odnośnie awansu. Jestem na stażu jako nauczyciel stażysta i studiuje podyplomowo przygotowanie pedagogiczne. Czy mogę zakończyć awans w tym roku bez ukończenia przygotowania? Staż teoretycznie powinien trwać 9 miesięcy,a moje studia trwają 3 semestry, więc ukończę je dopiero w styczniu w przyszłym roku....czy to oznacza, że tak długo mi się będzie ciągnął staż?
To samo dotyczy umowy, czy jest szansa, że dostanę już na stałe od września, czy to się wiąże z tym, że mi przedłuży o kolejny rok?

Re: Awans zawodowy

: piątek 16 mar 2018, 19:45
autor: bogna3
Nie możesz ukończyć stażu nie mając kwalifikacji. ( Art. 9b. 1. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa...Karta Nauczyciela. Z autopsji wiem, że dyrektorzy w podobnym przypadku (czyli w trakcie uzupełniania kwalifikacji) zezwalają na rozpoczęcie stażu, ale kończąc staż musisz mieć pełne kwalifikacje.

Jeśli chodzi o umowę o pracę jest zapis w Karcie Nauczyciela - Rodział 4. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy

2. Z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 11 i art. 9g ust. 8, w razie ustalenia dodatkowego stażu, z nauczycielem stażystą nawiązuje się stosunek pracy na czas określony na kolejny jeden rok szkolny.

3. W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły z osobą, o której mowa w ust. 2, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego, dopuszczalne jest nawiązanie stosunku pracy, o ile osoba ta zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. W przypadku gdy nauczyciel w ciągu pierwszego roku pracy w szkole nie uzyska przygotowania pedagogicznego z przyczyn od niego niezależnych, z nauczycielem może być zawarta umowa o pracę na kolejny jeden rok szkolny. Staż wymagany do ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego przedłuża się do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego.

Re: Awans zawodowy

: poniedziałek 19 mar 2018, 09:23
autor: Kurana
Dziękuję :) czytałam te zapisy, ale miałam nadzieję, że są jeszcze jakieś inne możliwości.... no nic, trudno, trzeba będzie to przeżyć :)

Re: Awans zawodowy

: środa 04 kwie 2018, 13:59
autor: sulejowek03
Dzięki za obszerne wytłumaczenie całej tej sprawy.