sela
Posty: 11
Rejestracja: środa 20 sie 2008, 09:41

ubytki - kasety

piątek 05 paź 2012, 08:57

Witam! W bibliotece spisujemy na ubytki kasety magnetofonowe. W związku z tym moje pytanie - jeżeli mamy w bibliotece zubytkowanych 5000 książek, to nr ubytku kaset będzie 5001, 5002 itd., czy też numerację ubytków kaset zacząć od 1 np. z jakimś dodoatkowym oznaczeniem? Zbiory specjalne nie były do tej pory ubytkowane.

Maria
Posty: 3356
Rejestracja: środa 12 kwie 2006, 08:55
Kontakt: Strona WWW

Re: ubytki - kasety

piątek 05 paź 2012, 11:21

Zgodnie z przepisami dla każdej księgi inwentarzowej powinna być prowadzona odrębna księga ubytków z odrębna numeracją i tak jest w programach komp. do obsługi bibliotek. W praktyce bibliotecznej w dokumentacji papierowej sporządza się protokoły ubytków odrębne dla każdej księgi, ale stosuje się numerację ciągłą, co jest utrudnieniem w przypadku przenoszenia do zbiorów do systemu elektronicznego. Na Twoim miejscu zaczęłabym od 1.

sela
Posty: 11
Rejestracja: środa 20 sie 2008, 09:41

Re: ubytki - kasety

piątek 05 paź 2012, 11:38

Bardzo dziękuję za rzeczową odpowiedź :D

Tamara
Posty: 22
Rejestracja: wtorek 16 paź 2012, 14:22

Re: ubytki - kasety

wtorek 16 paź 2012, 15:01

Rozumiem, że dla zbiorów specjalnych masz odrębną księgę inwentarzową. Wtedy, jak napisała Maria, tworzysz odrębny rejestr ubytków i numerację ubytków zbiorów specjalnych zaczynasz od 1 z jakimś określnikiem. W przypadku ubytkowania w MOL-u program sam nadaje określnik i jest to oznaczenie księgi inwentarzowej. I tak, jeżeli księga inwentarzowa zbiorów specjalnych jest drugą księgą, to pierwszy ubytek z tej księgi otrzyma numerację 1/2. W mojej bibliotece zastałam taką sytuację, że pozycje z różnych ksiąg były ubytkowane "ciurkiem" w jednym rejestrze i przy wprowadzaniu ubytków do MOL-a miałam z tym niezłe zamieszanie.

Maria
Posty: 3356
Rejestracja: środa 12 kwie 2006, 08:55
Kontakt: Strona WWW

Re: ubytki - kasety

wtorek 16 paź 2012, 23:14

Tamara pisze:Rozumiem, że dla zbiorów specjalnych masz odrębną księgę inwentarzową. Wtedy, jak napisała Maria, tworzysz odrębny rejestr ubytków i numerację ubytków zbiorów specjalnych zaczynasz od 1 z jakimś określnikiem. W przypadku ubytkowania w MOL-u program sam nadaje określnik i jest to oznaczenie księgi inwentarzowej. I tak, jeżeli księga inwentarzowa zbiorów specjalnych jest drugą księgą, to pierwszy ubytek z tej księgi otrzyma numerację 1/2. W mojej bibliotece zastałam taką sytuację, że pozycje z różnych ksiąg były ubytkowane "ciurkiem" w jednym rejestrze i przy wprowadzaniu ubytków do MOL-a miałam z tym niezłe zamieszanie.

Tytułem wyjaśnienia chciałam zaznaczyć, że ubytki numeruje się bez określników, Tylko księgom, poza główną, jeżeli są inne, nadaje się, wyróżniki literowe ( najczęściej), natomiast ubytki się tylko kolejno numeruje. Kiedyś papierowo numerowało się "ciurkiem", ale należało sporządzać protokoły z podziałem na poszczególne księgi. U mnie tak było. Wprowadziłam wszystkie ubytki, (a ściślej numery inwentarzowe, które były ubytkami na papierze) w formie skróconej do MOL-a, ale nie wg protokołów ubytków (tu często mogą być błędy), a wg ksiąg inwentarzowych - tu jest sprawa jasna. Tak wprowadzone, ponownie ubytkowałam już w MOL-u i tym sposobem stare papierowe ubytki mają nową numerację i są rozdzielone na księgi (mam 4 księgi w każdej jest ubytek o numerze 1). MOL nie nadaje numerom ubytków wyróżniki literowe, te są przypisane do numerów inwentarzowych.

mirka77
Posty: 54
Rejestracja: poniedziałek 11 cze 2012, 10:30

Re: ubytki - kasety

piątek 26 paź 2012, 08:27

Mam pytanie. Czy fakturze za zakup filmów dvd nadaję numer kolejny po np. fakturze z kupna książek, czy też osobno numeruję?

Maria
Posty: 3356
Rejestracja: środa 12 kwie 2006, 08:55
Kontakt: Strona WWW

Re: ubytki - kasety

piątek 26 paź 2012, 16:22

U siebie numeruję wszystkie faktury zakupu od 1 w obrębie danego roku, bez względu na rodzaj dokumentu, np 1/12, a dary osobno np 1D/12.

laik
Posty: 85
Rejestracja: niedziela 15 lip 2012, 12:45

Re: ubytki - kasety

niedziela 04 lis 2012, 23:15

Mam pytanie. Wiem, że podręczniki są lub nie są wliczane do wartości księgozbioru - to zależy od szkoły. A jak to jest ze zbiorami specjalnymi? Czy kasety video, płyty dvd, cd itd. obligatoryjnie wlicza się do wartości księgozbioru, czy też panuje tu zasada - co kraj, to obyczaj?

Maria
Posty: 3356
Rejestracja: środa 12 kwie 2006, 08:55
Kontakt: Strona WWW

Re: ubytki - kasety

poniedziałek 05 lis 2012, 09:37

laik pisze:Mam pytanie. Wiem, że podręczniki są lub nie są wliczane do wartości księgozbioru - to zależy od szkoły. A jak to jest ze zbiorami specjalnymi? Czy kasety video, płyty dvd, cd itd. obligatoryjnie wlicza się do wartości księgozbioru, czy też panuje tu zasada - co kraj, to obyczaj?
Tak, zbiory specjalne są wliczane do wartości księgozbioru. A propos wliczania lub nie podręczników, przepisy dotyczące powyższego są zawarte w w tym samym rozporządzeniu MKiDzN, w którym jest napisane o skontrum, wokół którego tyle nieporozumień z księgowościami OP, stąd co szkoła to obyczaj. Wiadomo trwałość podręczników i broszur, jest bardzo ograniczona zarówna ze względu na stronę edytorska jak i treściową, w niektórych bibliotekach, kupuje się takowych zbiorów i do tego jeszcze takich samych tytułów sporo, stąd zapis w rozporządzeniu o ewidencji uproszczonej i ewentualności nie wliczania ich do wartości całego księgozbioru. Z mojego doświadczenia wynika, że w szkołach to rzadka praktyka dotyczy to i zakupu i ewidencji takich dokumentów, dlatego najczęściej prowadzi się odrębna księgę, ewidencja jest taka sama jak w księdze głównej a wartość wlicza się do ogólnej wartości księgozbioru.

Anna
Posty: 783
Rejestracja: wtorek 26 wrz 2006, 10:28

Re: ubytki - kasety

poniedziałek 05 lis 2012, 11:34

U mnie księgi broszur i podr nie wlicza się do wartości księgozbioru. Zbiory audiowizualne kiedyś wliczano. Jakieś 3 lata temu księgowosć zaliczyła te zbiory do nietrwałych i teraz nowych nabytków mam nie wliczać do wartości. Jedynie podaję te z przed 3 lat no i ubytki z nimi związane.

Biblus
Posty: 125
Rejestracja: piątek 30 kwie 2010, 09:26

Re: ubytki - kasety

wtorek 26 maja 2015, 11:06

Witam.
Chciałbym odświeżyć temat. Mam u siebie kilka starych, nigdy nie używanych kaset magnetofonowych w zbiorach specjalnych. Ubytkuję, bo tylko się kurzą. W protokole jest rubryka, do której wpisuje się informację, gdzie ubytki zostały przekazane. W przypadku książek wpisuję zwykle "na makulaturę", a co wpisać w przypadku wyrzucanych kaset magnetofonowych?

halinah
Posty: 940
Rejestracja: poniedziałek 04 gru 2006, 13:23

Re: ubytki - kasety

wtorek 26 maja 2015, 12:42

Do selektywnej zbiórki odpadów???

Joanna1234
Posty: 1
Rejestracja: poniedziałek 24 sie 2015, 14:37

Re: ubytki - kasety

poniedziałek 24 sie 2015, 14:40

Mam pytanie takie ogólne odnośnie ubytków :) Czy ubytki, pomimo ujęcia ich w rejestrze ubytków, powinny być wykreślone z księgi inwentarzowej księgozbioru? Jeśli tak to czy jest gdzieś jakiś konkretny przepis regulujący tą kwestię?

halinah
Posty: 940
Rejestracja: poniedziałek 04 gru 2006, 13:23

Re: ubytki - kasety

poniedziałek 24 sie 2015, 23:07

Numer inwentarzowy wykreślonej książki jest w księdze przekreślony na czerwono, w odpowiedniej rubryce wpisuje się numer ubytku
"Ewidencja ubytków
Podstawą ewidencji ubytków są dowody ubytku, czyli dokumenty stwierdzające brak materiałów bibliotecznych z jednej określonej przyczyny.
Wyróżniamy następujące dowody ubytku:
1) protokół komisji w sprawie selekcji zbiorów zaczytanych lub zdezaktualizowanych,
2) protokół książek oddanych przez czytelnika w zamian za zagubione lub zniszczone (który jest dla nas też dowodem wpływu).
3) protokół komisji w sprawie książek nie zwróconych przez czytelników, za które biblioteka mimo starań nic nie otrzymała,
4) wykaz książek nie odnalezionych w czasie skontrum, które stanowią tzw. braki bezwzględne (tj. takie, o których wiadomo, że nie zostaną odnalezione). Za braki bezwzględne uważa się braki względne, które powtarzają się przy kolejnym skontrum. Braki względne – ich odnalezienie jest prawdopodobne, nie przeprowadza się ich przez rejestr ubytków. Potrzebny jest okres 2 lat by braki względne uznać za bezwzględne.
Ww. protokoły nr 1, 3, 4 mogą być podstawą do odpisu, po zaakceptowaniu przez dyrektora placówki.
Ewidencję ubytków prowadzimy w rejestrze ubytków. Dla ubytków z inwentarza głównego i inwentarza zbiorów specjalnych prowadzi się oddzielne rejestry. Ubytków inwentarza broszur i podręczników nie wpisuje się do rejestru. Braki ujmuje się w oddzielnych protokołach, podając w księdze inwentarzowej w rubryce 15 numer ubytku. Protokoły te przechowujemy w oddzielnej teczce w kolejności chronologicznej.
Ubytki w rejestrze ubytków ewidencjonuje się w sposób sumaryczny, tj. pod jedną pozycją wpisuje się wszystkie ubytki ujęte w jednym dowodzie. W rubryce nr 4 podajemy pierwszy i ostatni numer wyszczególniony w danym dowodzie ubytku.
Oryginał dowodu ubytku przekazujemy do księgowości, kopie przechowujemy w bibliotece w teczce „Dowody ubytków”. źródło:
http://www.bibliotekarz.c0.pl/index.php ... &Itemid=38

Maria
Posty: 3356
Rejestracja: środa 12 kwie 2006, 08:55
Kontakt: Strona WWW

Re: ubytki - kasety

środa 26 sie 2015, 19:13

Joanna1234 pisze:Mam pytanie takie ogólne odnośnie ubytków :) Czy ubytki, pomimo ujęcia ich w rejestrze ubytków, powinny być wykreślone z księgi inwentarzowej księgozbioru? Jeśli tak to czy jest gdzieś jakiś konkretny przepis regulujący tą kwestię?
Tak, wynika to z instrukcji prowadzeni księgi inwentarzowej, gdzie jest zapisane, że nr inwentarzowy przekreslamy na czerwono po przekątnej, w odpowiednich rubrykach podajemy nr ubytku, datę i nr protokołu ubytkowania. W przypadku ewidencji elektronicznej wszystko załatwia program. U mnie ewidencja na podst. rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych [Dz. U.
z 2008 r. nr 205, poz. 1283]). Chyba, że u Ciebie ewidencja zbiorów opiera się na innych przepisach.

Wróć do „Biblioteka w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości