Strona 1 z 1

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY " PREZNTACJA ŚWIETLICY&

: poniedziałek 26 wrz 2011, 10:56
autor: MZ
Cele konkursu

• rozwijanie aktywności twórczej w przygotowaniu prezentacji
• prezentacja umiejętności plastycznych wychowanków świetlicy
• rozbudzenie fantazji i wyobraźni twórczej
• promocja świetlic szkolnych


Zasady uczestnictwa

• Konkurs przeznaczony dla wychowanków świetlic szkolnych uczęszczających do klas I - III.
• Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne przygotowanie prezentacji w formie plakatu przygotowanego techniką collage. Prezentacja powinna być przygotowana przez grupę uczniów (max. 5 uczniów).
• Prezentacja powinna zawierać logo i hasło danej świetlicy.
• Do prezentacji należy dołączyć metryczkę zawierającą imiona i nazwisko wychowanków, wiek, klasę, imię i nazwisko opiekuna, pod kierunkiem którego została przygotowana praca, dokładny adres szkoły oraz nr telefonu kontaktowego.
• Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich uczestników.
• Z każdej świetlicy pragnącej wziąć udział w konkursie, należy nadesłać tylko jedną prezentację.

Prace nie podlegają zwrotowi, przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy konkursów zastrzegają sobie prawo publikowania prac bez wypłacania honorariów autorskich.

Nadsyłając pracę autorzy i opiekunowie wyrażają zgodę na jej opublikowanie w pamiątkowej broszurce, która ukaże się w następnym roku szkolnym, po przeprowadzeniu drugiej części konkursu, do której to zapraszamy wiosną 2012r.

Prezentacje należy przesłać organizatorom na adres świetlicy szkolnej do 21 października 2011r.

Szkoła Podstawowa nr 2
im. I Dywizji T. Kościuszki
Świetlica szkolna
ul. Małeckich 1
19 – 300 Ełk

Tel. 87 621 62 72

Nagrody dla laureatów

Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody oraz dyplomy, które to zostaną przesłane pocztą na podany adres.

PRZEDŁUŻAMY KONKURS

: poniedziałek 24 paź 2011, 17:31
autor: Organizator
Konkurs przedłuzony zostaje na prośbe uczestników do 15 listopada :)) Zapraszamy