kobietka

Odp.dla współczesnego

niedziela 02 maja 2010, 17:50

Mój drogi myślę, że chodzi o podstawę prawną :
- Ustawa z dnia26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela(tekst jednolity Dz.U. z 2006r.,Nr97,poz.674),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczyciela (Dz.U. z 2004r. Nr260 poz.2593),
- Zgodnie z przepisem art. 67 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, póz. 2572 z późniejszymi zmianami) szkoła publiczna powinna zapewnić uczniom możliwość korzystania z biblioteki.
- Uszczegółowienie zadań szkoły dotyczących organizacji biblioteki szkolnej zawarto w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, póz. 624 z późniejszymi zmianami). Przepisy ww. rozporządzenia1 zobowiązują do szczegółowego określenia w statucie szkoły organizacji biblioteki szkolnej, zadań nauczyciela bibliotekarza, zgodnie z potrzebami danej szkoły, w szczególności z uwzględnieniem zadań w zakresie:
* udostępniania książek i innych źródeł informacji,
* tworzenia warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
* rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
*organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.

Wróć do „Świetlica w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość