Strona 1 z 1

Konkurs na program zajęć świetlicowych

: piątek 30 gru 2011, 09:32
autor: Joanna Hoffmann
Cel konkursu:
• stworzenie przykładowego programu zajęć prowadzonych w świetlicy.
Adresaci konkursu:
• nauczyciele świetlic szkolnych i środowiskowych.
Regulamin konkursu:
1. Praca konkursowa, czyli program zajęć świetlicowych powinna zawierać następujące elementy:
• tytuł (temat zajęć);
• charakterystykę programu;
• szczegółowe cele zajęć;
• planowane metody i formy pracy z dziećmi;
• treść zajęć;
• ewentualną literaturę wykorzystaną podczas opracowywania programu zajęć.
2. Program powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem, poza tym należy podać adres placówki oraz swój adres mailowy (nie adres internetowy szkoły).
3. Program nie może być wcześniej nigdzie publikowany, a uczestnik konkursu musi oświadczyć, że przedmiot praw autorskich jest wolny od praw i roszczeń osób trzecich (formularz nauczyciele otrzymają drogą mailową po wysłaniu programu).
4. Termin: Program należy przesłać drogą mailową na adres redakcji: swietlica@sukurs.edu.pl do 27 stycznia 2012 roku.
5. Wyniki: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20 lutego2012 roku. Laureaci otrzymają nagrody. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.swietlicawszkole.pl.
Zwycięskie programy będą opublikowane na łamach „Świetlicy w Szkole”. Szczegółowych informacji udziela redaktor naczelna „Świetlicy w Szkole” – Joanna Hoffmann
(joanna.hoffmann@wp.pl).