Zuzanna J.
Posty: 8
Rejestracja: czwartek 28 lut 2013, 12:02

Zmniejszony etat pracy

czwartek 28 lut 2013, 12:18

Witam, mam pytanie. Dowiedzieliśmy się niedawno, że od nowego roku szkolnego władze samorządowe naszego miasta zmniejszają zatrudnienie nauczycieli bibliotekarzy w bibliotekach szkolnych.Określono limit uczniów przypadający na etat bibliotekarza w szkole tzn. jeden etat na 500 uczniów. Czy w waszych bibliotekach szkolnych jest podobnie? Czy też wyznaczono limit uczniów na etat bibliotekarz? Jesteśmy załamane - po 25 latach pracy w bibliotece, osiągnięciach, komputeryzacji :cry: itp. nikt się z nami nie liczy. Niektórzy nauczyciele mają w naszej szkole po 10 nadgodzin, a my mamy mieć 3/4 etatu. Co możemy zrobić? Poradźcie!

ANETA2244
Posty: 112
Rejestracja: niedziela 19 lip 2009, 17:06

Re: Zmniejszony etat pracy

czwartek 28 lut 2013, 13:10

no zaczyna się !współczuję bardzo i tego samego się boję...dowiedzcie się dokładnie jaki przepis to wprowadza...są jeszcze związki zawodowe...sąd pracy również...ale trzeba działać z rozwagą..

Malkontent
Posty: 557
Rejestracja: czwartek 25 maja 2006, 23:00

Re: Zmniejszony etat pracy

czwartek 28 lut 2013, 13:45

Sąd pracy nic nie da.Samorzząd może ustalić sobie normy zatrudnienia jakie chce.U mnie jest to 20 uczniów na godzine mojej pracy.Najtragiczniejszy fakt, że zadna szkoła w gminie nie ma tylu uczniów by był w niej cały etat.Można ewentualnie próbować podnieść swoje kwalifikacje.I uzupełnic etat ucząc.
Zuzanno J. - nie wiem czy jest sens, patrząc na to, że moze staniemy się pracownikami biblioteki publicznej.O ile będą dla nas miejsca.
W zasadzie w zadnej bibliotece oprócz pedagogicznej nasze kwalifikację juz za moment nie będą potrzebne.a biblioteki pedagogiczne likwidują na skale przemysłową.

ANETA2244
Posty: 112
Rejestracja: niedziela 19 lip 2009, 17:06

Re: Zmniejszony etat pracy

czwartek 28 lut 2013, 14:53

http://www.znp.edu.pl/element/1561/Nauc ... trudnienia

Zuzanno J ---dziewczyny poczytajcie !

libia11
Posty: 337
Rejestracja: środa 07 lis 2012, 09:13

Re: Zmniejszony etat pracy

czwartek 28 lut 2013, 15:24

To chyba to samo ale nie chciało mi się otworzyć więc wklejam.

Nauczyciele bibliotekarze – sprawdzajcie prawdziwość przyczyn i prawidłowość procedury zmniejszenia zatrudnienia

W związku z planami rządu (projekt MAiC, aprobujące stanowisko MEN) dotyczącymi zmian w organizacji szkolnych bibliotek, organy prowadzące szkoły będą dokonywały oszczędności finansowych poprzez ograniczanie zatrudnienia lub likwidację etatów nauczycieli bibliotek szkolnych. Ten sam mechanizm został wcześniej powszechnie zastosowany wobec nauczycieli wychowawców świetlic, doprowadzając do zaniku tychże stanowisk w strukturze szkół publicznych.

Z tego względu istnieje pilna potrzeba poinformowania nauczycieli bibliotek o przysługujących im prawach.

Nauczyciele bibliotek szkolnych mają prawo do sądowego potwierdzenia, czy zmiany w zakresie ich zatrudnienia, dokonują się zgodnie z prawem i na podstawie prawdziwych przesłanek.

Zmiany w wymiarze zatrudnienia uzależnione są od rodzaju stosunku pracy, wiążącego nauczyciela ze szkołą. W przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania dokonuje się to w drodze ograniczenia zatrudnienia (art. 22 ust. 2 Karty Nauczyciela), zaś w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie umowy o pracę - w drodze wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 Kodeksu pracy). W obu przypadkach niesłychanie istotne jest ustalenie prawdziwości przyczyn zmiany wymiaru zatrudnienia. Stanowią one bowiem nieodłączną cechę legalności zmian warunków pracy.

Każde wypowiedzenie składane przez pracodawcę pracownikowi powinno zawierać uzasadnienie, w którym zostanie określona przyczyna rozwiązania stosunku pracy (art. 30 § 4 Kodeksu pracy w zw. art. 42 ust. 1 Kodeksu pracy z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela). Zasada ta dotyczy także wypowiedzeń zmieniających, do których stosuje się przepisy o wypowiedzeniu (art. 42 ust. 1 Kodeksu pracy).

Przyczyna wypowiedzenia stosunku pracy jest nieodzownym elementem instytucji wypowiedzenia stosunku pracy. To bowiem od jej prawdziwości zależy skuteczność złożonych wypowiedzeń. Brak precyzyjnego, zrozumiałego i odpowiadającego prawu wskazania pracownikowi przyczyny, stanowi konstrukcyjną wadę wypowiedzenia i prowadzi do usprawiedliwionego wniosku, że tak dokonane wypowiedzenie narusza przepisy prawa pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 2007 r., sygn. akt I PK 116/07, LEX nr 465925).

Przyczyna musi być prawdziwa, istniejąca i rzeczywista. Jeżeli przyczyna nie spełnia tych przesłanek zmiana wymiaru zatrudnienia jest nieuzasadniona. Analogicznie zmiana wymiaru zatrudnienia jest nieuzasadniona, gdy wprawdzie przyczyna istniała, ale była - ze względu na jej wagę lub charakter - niewystarczająca dla skutecznego dokonania zmiany zatrudnienia.

Zauważyć należy, że w przypadku szkół zmiany organizacyjne polegają na: częściowej likwidacji szkoły lub zmianach organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze. Zdaniem ZNP przyczyny te obejmują wszystkie rodzaje nawiązanych nauczycielskich stosunków pracy.

Jeżeli więc dyrektor szkoły, na polecenie organu prowadzącego szkołę, zmieni wymiar zatrudnienia nauczyciela biblioteki np. do 2/30, twierdząc, że wynika to z potrzeb organizacyjnych szkoły, a następnie przydzieli pracę w bibliotece w ramach "godzin karcianych" innym nauczycielom szkoły lub innym osobom (np. bezrobotnym stażystom, delegowanym z Urzędu Pracy) w wymiarze 28/30 ("zabranym" z etatu nauczyciela bibliotekarza), oznaczać to będzie, że żadna zmiana organizacyjna w szkole nie nastąpiła, a więc przyczyna zmian w wymiarze zatrudnienia jest nieprawdziwa. Tym samym sama zmiana wymiaru zatrudnienia jest nieuzasadniona.

Przyczyną uzasadniającą zmniejszenie wymiaru zatrudnienia nauczycieli nie może być chęć dokonania oszczędności finansowych. Przydzielenie pracy nauczyciela bibliotekarza innym nauczycielom, którzy w bibliotece szkolnej będą pracować za darmo, w ramach tzw. godzin karcianych, nie jest przyczyną wynikającą z organizacji pracy szkoły.

W związku z powyższym nauczyciele bibliotekarze powinni kierować pozwy do sądów pracy z żądaniem ustalenia prawdziwości przyczyny zmiany wymiaru zatrudnienia i przywrócenia poprzednich warunków zatrudnienia. Ważne jest to, że w sprawie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach nie jest istotne, czy pracownik odmówił przyjęcia zaproponowanych warunków (podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z 01 lutego 2000 r., I PKN 515/99, OSNP 2001/12/414, OSNP-wkł. 2000/15/6, M.Prawn. 2000/9/550). Nauczyciel może bowiem przyjąć proponowane (gorsze) warunki pracy, aby nie zostać bezrobotnym, ale jednocześnie prowadzić proces w celu wykazania bezzasadności lub sprzeczności z prawem wypowiedzenia zmieniającego (ograniczenia zatrudnienia). Jeśli go wygra, wróci na poprzednie warunki.

Pomoc prawną w przedmiotowej sprawie realizować będą dla nauczycieli bibliotekarzy ogniwa ZNP na terenie kraju.
http://biblioteki-szkolne.blogspot.com
Biblioteki Szkolne Online

Malkontent
Posty: 557
Rejestracja: czwartek 25 maja 2006, 23:00

Re: Zmniejszony etat pracy

czwartek 28 lut 2013, 17:17

U mnie nikt nie ma karcianek w bibliotece.Po prostu gmina wydała uchwałę regulując przepisy i normy zatrudnienia.Mam podać Radę Miasta i Gminy do sądu?

ANETA2244
Posty: 112
Rejestracja: niedziela 19 lip 2009, 17:06

Re: Zmniejszony etat pracy

czwartek 28 lut 2013, 20:34

jestem ławnikiem w sądzie pracy...dużo jest takich pozwów przeciwko samorządom...

xandre
Posty: 630
Rejestracja: piątek 02 cze 2006, 11:16

Re: Zmniejszony etat pracy

piątek 01 mar 2013, 11:35

Zuzanna J. pisze:Witam, mam pytanie. Dowiedzieliśmy się niedawno, że od nowego roku szkolnego władze samorządowe naszego miasta zmniejszają zatrudnienie nauczycieli bibliotekarzy w bibliotekach szkolnych.Określono limit uczniów przypadający na etat bibliotekarza w szkole tzn. jeden etat na 500 uczniów. Czy w waszych bibliotekach szkolnych jest podobnie? Czy też wyznaczono limit uczniów na etat bibliotekarz? Jesteśmy załamane - po 25 latach pracy w bibliotece, osiągnięciach, komputeryzacji :cry: itp. nikt się z nami nie liczy. Niektórzy nauczyciele mają w naszej szkole po 10 nadgodzin, a my mamy mieć 3/4 etatu. Co możemy zrobić? Poradźcie!
Mam przypomnieć? 10h na ponad 400 czytelników :( Jak biblioteka ma dobrze funkcjonować. JAK? Ech potrzeba odgórnych standardów. A nie widzimisie organów prowadzących. Powiem Ci, że będą dalej Wam zmniejszać (przepraszam, że kraczę, ale sama zaczynałam od 25 godzin i tak co roku ciut mniej). W końcu zacznie biblioteka kuleć, bo nie będziecie wstanie wyrobić się ze wszystkim. Zaczną wynosić komputery z ICIM do innych sal (zresztą to już prawie wraki) bo nie ma kasy na aktualizacje i odpowiednie zadbanie o nie. A w innych salach "bardziej się przydadzą". Tu nie są wykorzystywane należycie, bo i kiedy? Chciałabym wierzyć, że to się zmieni po tych naszych teraźniejszych walkach, ale albo w końcu zajmą się konkretnie "Nami" albo roz(walą) to do reszty. :cry:

Emwe
Posty: 4
Rejestracja: czwartek 23 maja 2019, 20:58

Re: Zmniejszony etat pracy

czwartek 23 maja 2019, 21:33

Nie ma norm, jeśli chodzi o godziny w bibliotece szkolnej. Wszystko - zdrowy rozsądek dyrektora szkoły i dobra wola OP.

ksanna
Posty: 119
Rejestracja: wtorek 17 lut 2009, 23:48

Re: Zmniejszony etat pracy

piątek 31 maja 2019, 17:54

W moim mieście zmniejszono etaty nauczycieli bibliotekarzy o ok. 1/3, w mojej (bardzo dużej) szkole z 3 do 2. Smutne...

delfin
Posty: 12
Rejestracja: wtorek 21 lis 2006, 23:43

Re: Zmniejszony etat pracy

piątek 31 maja 2019, 22:19

W moim mieście takie limity są wprowadzone od lat, są to zapisy na temat arkusza organizacyjnego szkół na kolejny rok. W tym zarządzeniu są informacje na temat bibliotek szkolnych. Wklejam nasz zapis:
ilość etatów w bibliotece szkolnej w zależności od liczby uczniów zgodnie z tabelą:
a do 100 uczniów do 1/3 etatu
b od 101 do 200 uczniów do 1/2 etatu
c od 201 do 250 uczniów do 2/3 etatu
d od 251 do 500 uczniów do 1 etatu
e od 501 do 800 uczniów do 1,5 etatu
f powyżej 800 uczniów do 2 etatów
Na duże kłopoty najlepsze są małe szczęścia......

Wróć do „Biblioteka w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 13 gości