Slawa43
Posty: 1
Rejestracja: środa 12 paź 2016, 20:24

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI CZAS BOŻEGONARODZENIA

środa 12 paź 2016, 20:29

SZKOŁA PODSTAWOWA
W SŁOMKOWIE MOKRYM
Słomków Mokry23 98-285 Wróblew

Termin oddawania prac
23 listopada 2016r.

VI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI
„CZAS BOŻEGO NARODZENIA”
TEMAT KONKURSU:
„RÓŻNE OBRAZY MIŁOŚCI”
KONKURS POD PATRONATEM
WÓJTA GMINY WRÓBLEW

1.Celem konkursu jest:
• Inspirowanie aktywności twórczej dzieci.
• Propagowanie wśród dzieci różnorodnych form wypowiedzi.
• Ukazanie podstawowych wartości, takich jak: miłość, wiara, rodzina, przyjaźń, poświęcenie, brak obojętności dla drugiego człowieka…...

2.Warunki konkursu:
• Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (nie będą przyjmowane prace z domów kultury i innych placówek o działalności pozalekcyjnej)
• Konkurs będzie odbywał się w dwóch kategoriach wiekowych : klasy I-III oraz klasy IV-VI
• Do konkursu nie można zgłaszać prac już publikowanych, nagradzanych w innych konkursach.
• Prace powinny mieć charakter przyjazny dla duszy i umysłu człowieka. Radzimy tworzyć w klimacie: pogoda ducha, nadzieja, przygoda, radość, rodzina, wiara i oczywiście miłość.

3.Udział w konkursie polega na :
-napisaniu opowiadania
-lub wykonaniu pracy plastycznej.

4.Wymagania techniczne prac:
Szkoła może przesłać po trzy prace w każdej kategorii.
Przy ocenie prac jury konkursu będzie brało pod uwagę technikę wykonania pracy, oryginalność, zgodność tematyczną oraz pomysłowość autora.
Każda praca powinna być opisana według załączonej metryczki.
Praca literacka:
• Prace literackie w formie wydruku nie powinny przekraczać 5 stron druku znormalizowanego (czcionka Times New Roman, stopień 12, interlinia 1,5)
• Prosimy, aby praca miała charakter opowiadania lub listu. Praca nie może być sprawozdaniem świątecznym, ma opowiadać historię.
• Praca jest oryginalną, samodzielną pracą autora.
• Każda praca powinna być dostarczona w trzech egzemplarzach oraz na płycie CD lub przesłana drogą elektroniczną.
Praca plastyczna:
• Praca wykonana jest w formacie A3. Prac nie oprawiamy w passe part out, nie rolujemy.
• Praca może być wykonana dowolną techniką z wyjątkiem materiałów sypkich, szklanych lub plasteliny.
• Praca nie może zawierać gotowych elementów. Praca ma być wyłącznie pracą twórczą dziecka.
5.Czas trwania konkursu:

• Prace konkursowe należy nadsyłać do Szkoły Podstawowej
w Słomkowie Mokrym
do 20 listopada 2016r.
Jest to ostateczny termin nadsyłania prac.
Adres szkoły:
Szkoła Podstawowa w Słomkowie Mokrym
Słomków Mokry 23
98-285 WRÓBLEW6.Nagrody:
• Zostaną przyznane trzy miejsca w każdej kategorii. Decyzją jury mogą być przyznane wyróżnienia.
• Jury może podjąć inne decyzje w sprawie rozdzielenia nagród.

Postanowienia Końcowe
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych prac.
• Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatora.
• Osoby współtworzące Konkurs, członkowie Komisji, oraz członkowie ich rodzin
nie mają prawa brać udziału w Konkursie.
• Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
• O terminie rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.
• Zgłoszenie do konkursu wiąże się z akceptacja klauzuli:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych do celu niniejszego konkursu, zgodnie z art.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1992 roku o ochronie danych osobowych
( Dz. U. z 2002 nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami).
• Zgłoszenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

ORGANIZATORZY
Kontakt : 43 821 36 10
smkonkurs@onet.plmetryczka

imię i nazwisko uczestnikawiek, klasa


dane szkoły

kontakt szkoły

imię i nazwisko instruktora

tytuł pracy

Wróć do „Biblioteka w Szkole - Forum Ogólne”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości